Međunarodna smotra folklora

Međunarodna smotra folklora koja se održava svake godine u Slatini ima jedan međunarodni i multikulturalni karakter. Tako se na popisu izvođača svake godine  nađu gosti iz Mađarske, Vojvodine, Austrije, Bosne i Hercegovine, te KUD-ovi nacionalnih manjina Slovaka, Čeha, Roma i Rusina.

Na smotri nastupi 20-ak KUD-ova sa 400-450 izvođača iz cijele Hrvatske. Kako bi se pokazalo bogatstvo kraja iz kojeg  KUD-ovi dolaze, program se sastoji od svečane povorke ulicama grada Slatine, te scenskog nastupa svakog KUD-a sa prikazom pjesme, plesa i narodnih običaja, Svrha ovog programa je upoznati kako domaće, tako i strane goste sa tradicijom i običajima različitih sredina.
Tako je međunarodna smotra folklora u Slatini jedna prilika pokazati svu ljepotu običaja i plesa različitih krajeva ne samo stanovnicima Slatine već i njihovim gostima.

//]]>