Lov i ribolov
Lov

LovPostoji duga tradicija lovnog turizma i veći broj uređenih lovišta. U središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji love se jeleni, srne, veprovi, kune, lisice, zečevi, fazani, divlje guske i divlje patke. U Gorskom kotaru i Lici postoji i mogućnosti izlova medvjeda, a u Dalmaciji divokoza i muflona.

Lovišta su u Hrvatskoj pretežito u vlasništvu RH (državna lovišta); ima ih oko 540, lovne površine 2.191.296ha. Državna lovišta su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i turizma ili Županijskih ureda za gospodarstvo; najčešće su u zakupu različitih lovačkih društava, poduzeća ili pojedinaca koji organiziraju komercijalni lov.

Na području grada Slatine postoji pet lovišta kojima gospodari pet lovnih udruga, koje osiguravaju cjelovit doživljaj usluga vezanih uz lov, prihvat lovaca, njihov smještaj kao i smještaj lovačkih pasa, pratnju lovnika u lovištu te odgovarajuću prehranu. Sva se lovišta nalaze u ambijentu izuzetnih prirodnih ljepota. Od visoke divljači izdvajaju se jelen (kapitalni primjerci), srnjak, divlja svinja, a od niske fazan i zec. Bogatim fondom divljači ova se lovišta svrstavaju među najbogatije u Hrvatskoj.

Sve informacije o ponudama lovnog turizma u gradu Slatini i njegovoj okolici mogu se dobiti u Lovnom uredu u Slatini, bana Jelačića 29.
Ribolov

Kontinentalna sportsko-ribolovno-turistička ponuda Republike Hrvatske mora biti rezultat povezivanja svih turističkih potencijala i subjekata, te zajednički, marketinški osmišljen nastup na inozemnom i domaćem tržištu, orijentiran manjim grupama turista, a ne masovnom turizmu.

Uz Dravu koja svojim tokom oplakuje područje grada Slatine, umjetne ribolovne vode (Bajer i Bakić) postaju glavna okupljališta zaljubljenika u ribolov.

Na području grada Slatine djeluje više ribolovnih udruga, a neke od njih u svojim godišnjim aktivnostima uz ribolovni turizam i natjecanja u ribolovu, organiziraju i natjecanja u spravljanju «fiš-paprikaša» (fišijada).

//]]>