Osnivačka Skupština Turističke zajednice grada Slatine na sjednici   održanoj 25. studenog 1994. godine donijela je Odluku o osnivanju Turističke zajednice grada Slatine, a temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Iste godine Turistička zajednica upisana je u Upisnik turističkih zajednica Hrvatske. Po osnivanju, od grada Slatine je na korištenje dobila prostor na Trgu svetog Josipa bb te zapošljava jednog djelatnika. Turistička zajednica ima predsjednika, kojega na prijedlog Gradskog poglavarstva bira Skupština zajednice, koja bira odnosno imenuje i članove Turističkog vijeća te Nadzornog odbora.

Djelatnost Turističke zajednice obuhvaća:
  • poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih potencijala
  • poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti grada Slatine
  • poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, športskih, gospodarskih i drugih priredaba koje pridonose obogaćivanju turističke ponude grada
  • poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu
  • prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu
  • organiziranje nastupa na sajmovima i odnosi s javnošću
  • zrada izvješća i analiza
  • poticanje i organiziranje akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanje turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša…

Turistička zajednica grada Slatine već dugi niz godina uspješno radi na promociji grada Slatine i njenog kraja kroz promicanje izvornih vrijednosti, obogaćivanje turističke ponude grada, očuvanje kulturno-povijesne baštine kao i očuvanje i zaštitu okoliša i sl. Turistička zajednica ne posustaje u ispunjenju svojih zadataka, te je neumorna, bez obzira na krizna razdoblja, kada je u pitanju osmišljavanje različitih kulturnih i zabavnih manifestacija i drugih  sadržaja za zabavu i opuštanje svojih sugrađana i njihovih gostiju.

//]]>