PRAVNI OKVIR

Zakoni i podzakonski akti

 Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19)

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice - neslužbeno pročišćeni tekst ; ( NN 23/17 ) ; ( NN 72/17 )
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi ( NN 131/09 )
 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice ( NN 121/09 ) ; ( NN 124/10 ) ; ( NN 15/13 ) ; ( NN 65/13 )
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica ( NN 114/09 )

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19); ( NN 152/08; NN 88/10; NN 110/15; NN 121/16 )

 Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19); ( NN 152/08; NN 59/09; NN 97/13; NN 158/13; NN 30/14 )

 • Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu ( NN 71/18 )
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu ( NN 78/17 )
 • Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima - neslužbeno pročišćeni tekst ; ( NN 92/09 ; NN 146/13 ; NN 35/14 ; NN 143/14 ; NN 94/16 )
 • Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare ( NN 99/13 ) ; MPPI: Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu ( NN 42/17 )
 • Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice ( NN 139/09 ) ; ( NN 36/11 )
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici ( NN 126/15 )
 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu - neslužbeno pročišćeni tekst ; ( NN 92/09 ) ; ( NN 110/16 )

 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 85/15NN 121/16NN 99/18

 • Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16) ; Izmjene i dopune (NN 68/19) ; Izmjene i dopune (NN 120/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16); Izmjene i dopune (NN 120/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16NN 54/16NN 61/16NN 69/17) – neslužbeno pročišćeni tekst ; Izmjene i dopune (NN 120/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16NN 69/17) – neslužbeno pročišćeni tekst 
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16NN 69/17) – neslužbeno pročišćeni tekst ; Izmjene i dopune (NN 120/19)
 • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu  (NN 5/08)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15)
 • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga” – neslužbeno pročišćeni tekst /.pdf ; (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN 150/14)
 • Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja (NN 60/11)

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 130/17; izmjene NN 25/19)

 • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji (NN 81/19)
 • Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 68/19)
 • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije (NN 58/19)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
 • Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08) ; (NN 112/09) ; (NN 33/10) ; (NN 62/10
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)
 • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)  
 • Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN 120/19)

Odluka o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2020. i 2021. godinu

IZVJEŠĆA I OSTALI DOKUMENTI 2020.

IZVJEŠĆA I OSTALI DOKUMENTI 2019.

 

 

IZVJEŠĆA I OSTALI DOKUMENTI 2018.