Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Grada Slatine i ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama NN 25/1385/15. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog Zahtjeva Turističkoj zajednici Grada Slatine putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev se može dostaviti:

  • pisanim putem na adresu: Turistička zajednica Grada Slatine, Službenik za informiranje, Ante Kovačića 1, 33520 Slatina,
  • elektroničkom poštom na adresu: hrvoje@tz-slatina.hr,
  • osobno u Ured Turističke zajednice Grada Slatine, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Prilikom podnošenja Zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Obrasce možete preuzeti ovdje:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje