Lov i ribolov

Dugogodišnja tradicija lova na području grada Slatine rezultira sve većim brojem uređenih lovišta. Kako na području  cijele Slavonije, tako i na području grada Slatine, lovi se visoka i niska divljač, pretežno jeleni, srne, veprovi, zečevi, fazani, divlje guske i divlje patke.

Na području grada Slatine postoji pet lovišta kojima gospodari pet lovnih udruga. One osiguravaju cjelovit doživljaj usluga vezanih uz lov: prihvat lovaca, smještaj, smještaj lovačkih pasa, pratnju lovnika u lovištu te odgovarajuću prehranu. Sva se lovišta nalaze u ambijentu izuzetnih prirodnih ljepota. Od visoke divljači izdvajaju se jelen (kapitalni primjerci), srnjak, divlja svinja, a od niske fazan i zec. Bogatim fondom divljači ova se lovišta svrstavaju među najbogatije u Hrvatskoj.

Za organizaciju ovakvog turističkog doživljaja posjetite:

Sportsko-ribolovno-turistička ponuda grada Slatine odvija se na umjetnim ribolovnim vodama: jezeru Javorica, Bajeru i Bakiću, a u širem području, i na rijeci Dravi.

Na području grada Slatine djeluje više sportsko ribolovnih udruga, a neke od njih su: ŠRU Klen, ŠRU Smuđ, ŠRU Šaran Bakić. U svojim godišnjim aktivnostima, uz ribolovni turizam i natjecanja u ribolovu, organiziraju i natjecanja u prigotovljavanju  «fiš-paprikaša» (fišijada).