JAVNI POZIV – Za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica za potrebe Proljetnog sajma

ODLUKA o odabiru kandidata za prijem u radni odnos
28/03/2019
2. SAF – Street Art Fest – nedjelja, 9. lipnja
27/05/2019

JAVNI POZIV – Za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica za potrebe Proljetnog sajma

Na temelju Odluke o komunalnom redu Grada Slatine i Sporazuma o privremenom korištenju i upravljanju drvenim sajamskim kućicama Turistička zajednica Grada Slatine objavljuje

 

JAVNI POZIV

Za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica za potrebe Proljetnog sajma svibnja 2019., nedjelja

 

 1. Predmet javnog poziva je davanje u zakup drvene sajamske kućice veličine 2.8m x 1.8 m. Na raspolaganju je ukupno 6 kućica koje su postavljene u Parku 136. slatinske brigade, Trg svetog Josipa 10, Slatina.
 2. Predviđene djelatnosti u kućicama su sljedeće: ugostiteljske djelatnosti dvije (2) kućice, obrti za proizvodnju i prodaju kolača četiri (4) kućice.
 3. Pravo natjecanja imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti (trgovačke, ugostiteljske, obrtnici, udruge, obiteljska-poljoprivredna gospodarstva te domaća radinost).
 4. Organizator se obvezuje osigurati dovod struje do svake sajamske kućice, vreće za otpad (papir/plastika) te hladnjake prikladne veličine.
 5. Početni iznos zakupnine za kućicu iznosi 10,00 kn.
 6. Ponuda za zakup kućice mora biti predana na obrascu Prijavnice sa svim popunjenim podacima i ponuđenom zakupninom (Prijavnicu preuzmite OVDJE) te obavezno mora sadržavati:

Dokaz o registraciji:

 • pravna osoba – izvadak iz sudskog registra,
 • obrtnici – izvadak iz obrtnog registra ili rješenje o upisu u obrtni registar,
 • obiteljska – poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstava,
 • domaća radinost – rješenje o upisu domaće radinosti;
 • Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Slatini.
 1. Ponuditelj čija ponuda ispunjava sve uvjete iz točke 5. Javnog poziva i koji ponudi najveću cijenu dobiva pravo na zakup kućice. U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos zakupnine, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije. Ponuditelj može zakupiti samo jednu kućicu. Jednu kućicu mogu zakupiti dva ponuditelja slične poslovne ponude; u tom slučaju, dijele trošak najma kućice. O rasporedu lokacija odlučit će Povjerenstvo za prikupljanje ponuda temeljem javnog poziva ovisno o broju i vremenu dostave Ponuda.
 2. Ponude se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Slatine, Ante Kovačića 1, Slatina, s naznakom «Za javni poziv – zakup sajamske kućice – NE OTVARATI«.
 3. Razmatrat će se ponude pristigle do petka 26. travnja 2019. godine do 12:00 sati.
 4. Povjerenstvo za prikupljanje ponuda temeljem javnog poziva izvršit će javno otvaranje ponuda u petak, travnja 2019. godine u 12:15 sati u prostorijama Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Slatine.
 5. Izabrani Ponuditelji će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni telefonski u petak, travnja 2018. Godine, do 15:00 sati te će biti pozvani da sljedeći radni dan, u ponedjeljak, 29. travnja 2019. godine, potpišu Ugovor o zakupu. U slučaju da izabrani ponuditelj ne potpiše Ugovor o zakupu najkasnije do četvrtka, 2. svibnja 2019. godine, smatrat će se da je ponuditelj odustao od zakupa te će se kućica ponuditi sljedećem ponuditelju.
 6. Zakupac je dužan izvršiti plaćanje najma u roku od 15 dana od potpisa Ugovora o zakupu. Zakupac je također dužan kućicu osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa. Zakupac je također dužan održavati kućicu i prostor oko iste.
 7. Zakupac je dužan obavljanje djelatnosti na lokacijama iz ovog javnog poziva uskladiti sa svim važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na iste, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela. Za nepoštivanje zakonskih propisa i podzakonskih akata od strane Zakupnika, Turistička zajednica Grada Slatine ne snosi nikakvu odgovornost.
 8. Zakupac je dužan pridržavati se predviđenog radnog vremena. Radno vrijeme kućica 5. svibnja 2019. godine predviđa se od 9 do 19 sati. U sajamskim kućicama moguća je prodaja kolača i drugih slastica. U kućicama predviđenim za ugostiteljsku djelatnost i obiteljska poljoprivredna gospodarstva moguća je prodaja hrane i pića.
 9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj mobitela 098/161-0072.