JAVNI POZIV – Za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica

XXIV. dani Milka Kelemena – 4.10. – 20.10.2018. – Program
20/09/2018
Najljepši mjesec u godini učinit ćemo još ljepšim bogatim programom ovogodišnje manifestacije Prosinac u Slatini
28/11/2018

JAVNI POZIV – Za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica

Na temelju Odluke o komunalnom redu Grada Slatine i Sporazuma o privremenom korištenju i upravljanju drvenim sajamskim kućicama Turistička zajednica Grada Slatine objavljuje

JAVNI POZIV

Za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica

 

 1. Predmet javnog poziva je davanje u zakup drvene sajamske kućice veličine 2.8m x 1.8 m. Kućice će biti postavljenje na prostoru Parka 136. slatinske brigade, Trg svetog Josipa 10, Slatina.
 2. Predviđene djelatnosti u kućicama su sljedeće: prezentacija i prodaja roba i usluga.
 3. Pravo natjecanja imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti (obrtnici, udruge, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, domaća radinost i trgovačka društva).
 4. Početni iznos zakupnine za kućicu iznosi 10,00 kn po danu. Priključak struje je osiguran.
 5. Ponuda za zakup kućice mora biti predana na obrascu Prijavnice sa svim popunjenim podacima i ponuđenom zakupninom (Prijavnicu možete preuzeti OVDJE) te obavezno sadržavati:

Dokaz o upisu u registar:

 • pravna osoba – izvadak iz sudskog registra,
 • obrtnici – izvadak iz obrtnog registra ili rješenje o upisu u obrtni registar,
 • školske zadruge – dokaznicu o registraciji
 • obiteljska – poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstava,
 • domaća radinost – rješenje o upisu domaće radinosti
 • Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Slatini
 • Priložene fotografije proizvoda ili kratki opis usluge Ponuditelja
 1. Ponuditelj čija ponuda ispunjava sve uvjete iz točke 5. Javnog poziva i koji ponudi najveću cijenu dobiva pravo na zakup kućice. U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos zakupnine, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije. Jedan Ponuditelj može zakupiti samo jednu kućicu. Jednu kućicu mogu zakupiti dva ponuditelja slične poslovne ponude, a način plaćanja reguliraju sporazumom. O rasporedu lokacija odlučiti će Povjerenstvo za prikupljanje ponuda temeljem javnog poziva ovisno o broju i vremenu dostave Ponuda.
 2. Ponude se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Slatine, Ante Kovačića 1, Slatina, s naznakom «Za javni poziv – zakup sajamske kućice – NE OTVARATI«.
 3. Razmatrat će se samo ponude pristigle do petka 30. studenog 2018. godine do 12:00 sati.
 4. Povjerenstvo za prikupljanje ponuda temeljem javnog poziva izvršit će javno otvaranje ponuda u petak, 30. studenog 2018. godine u 12:15 sati u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Slatine.
 5. Izabrani Ponuditelji će, o rezultatima javnog poziva, biti obaviješteni telefonski u petak, 30. studenog 2018. godine, do 15:00h te će biti pozvani da u ponedjeljak, 3. prosinca 2018. godine, potpišu Ugovor o zakupu. U slučaju da izabrani ponuditelj ne potpiše Ugovor o zakupu najkasnije do ponedjeljka, 3. prosinca 2018. godine, smatrat će se da je ponuditelj odustao od zakupa te će se kućica ponuditi sljedećem ponuditelju.
 6. Zakupac je dužan izvršiti plaćanje najma u roku od 15 dana od potpisa Ugovora o zakupu na propisani način. Zakupac je također dužan kućicu osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa. Zakupac je također dužan održavati kućicu i prostor oko iste.
 7. Zakupac je dužan obavljanje djelatnosti na lokacijama iz ovog javnog poziva uskladiti sa svim važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na iste, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela. Za nepoštivanje zakona i podzakonskih akata od strane Zakupnika, Turistička zajednica Grada Slatine ne snosi nikakvu odgovornost.
 8. Zakupac je dužan pridržavati se predviđenog radnog vremena. Radno vrijeme kućica kroz mjesec prosinac je: 7., 8., i 9.12. od 16:00 do 21:00 sat, 14., 15., i 16.12. od 16:00 do 21:00 sat te 21., 22. i 23.12. od 16:00 do 21:00 sat. Ostale dane trajanja manifestacije zakupac ima pravo slobodno odrediti radno vrijeme u razdoblju od 7.12.2018. do 7.1.2019. godine, a sukladno propisanom radnom vremenu za ostale trgovačke i ugostiteljske objekte na području Grada Slatina.
 9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 098/161-0072.