Turistička zajednica grada Slatine pravna je osoba čije su članice pravne i fizičke osobe koje djeluju na području turizma i s njim povezanim djelatnostima na prostoru grada Slatine.

Djelatnosti Turističke zajednice obuhvaćaju poticanje, očuvanje, unaprijeđivanje i promicanje postojećih turističkih potencijala te izvornih vrijednosti grada Slatine. Koordinacija, promocija i organizacija kulturnih, umjetničkih, športskih, gospodarskih i drugih događanja i manifestacija, obogaćivanje turističke ponude grada, poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno-povijesnih spomenika i turističke infrastrukture kao i prikupljanje podataka o turističkom prometu samo su neke od djelatnosti Turističkog ureda Turističke zajednice grada Slatine.

Turistička zajednica grada Slatine ima svoja tijela: Skupštinu, Turističko vijeće, Nadzorni odbor te Predsjednika. Predsjednik Turističke zajednice grada Slatine po dužnosti je gradonačelnik grada Slatine.