Turizam kao jedna privredna grana donosi veliki profit, dok istovremeno doprinosi i degradaciji okoliša. Stoga se danas pokušava pomiriti turizam i okoliš kroz ekoturizam odnosno turizam temeljen na prirodnim osnovama u područjima relativno nenarušene prirode, koji uključuje edukaciju i svijest o prirodnom okolišu, a s kojim se upravlja tako da bude ekološki održiv i da doprinosi društvenoj i ekonomskoj dobrobiti lokalnih zajednica.

Turistička zajednica grada Slatine, koja između ostalog, ima zadaću očuvanja i zaštite okoliša godinama djeluje i preko ekološko-edukativne akcije „Volim Hrvatsku“.

Ekološko – edukativna akcija ‘Volim Hrvatsku’ dio je programa rada Hrvatske turističke zajednice i sustava turističkih zajednica, te ima za cilj poticanje aktivnosti i sudjelovanje u programima zaštite čovjekovog okoliša kao komparativne prednosti hrvatskog turizma, te djelovanje na unapređenju elemenata turističkog proizvoda.  Nositelji akcije su Glavni ured Hrvatske turističke zajednice i cijeli sustav turističkih zajednica u koordinaciji s nadležnim ministarstvima i jedinicama lokalne uprave i samouprave. Ciljevi akcije odnose se na promociju i primjenu ekoloških principa djelovanja, edukaciju stanovništva, čistoću, zaštitu objekata prirode, stvaranje klime dobrodošlice za sve posjetitelje, odnosno na podizanje kvalitete življenja i očuvanje etnološkog, povijesnog, kulturnog i prirodnog naslijeđa.

Na temelju toga, Turistička zajednica grada Slatine djeluje kroz ekološke aktivnosti koje se konkretno odnose na akcije čišćenja, uređenja i održavanja gradskog izletišta «Bunarić» i akumulacijskog jezera «Javorica», izbora najuređenijih okoliša u više različitih kategorija, akciju „Cvjetna škola“ – sadnja trajnica u suradnji s osnovnim školama, kao i niz drugih ekoloških aktivnosti, a sve u cilju zaštite prirode i prirodnih staništa slatinskoga kraja.