ODLUKA o provođenju pismenog testiranja te intervjua sa kandidatima po natječaju za zapošljavanje na radno mjesto pomoćnik direktora

NATJEČAJ za izbor i imenovanje pomoćnika direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Slatine
27/02/2019
ODLUKA o odabiru kandidata za prijem u radni odnos
28/03/2019

ODLUKA o provođenju pismenog testiranja te intervjua sa kandidatima po natječaju za zapošljavanje na radno mjesto pomoćnik direktora

Broj 35/19

Slatina, 19. ožujka 2019.

Temeljem natječaja Turističke zajednice Grada Slatine za zapošljavanje na radno mjesto pomoćnika direktora, objavljenog dana 27.02.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Turističke zajednice Grada Slatine, direktorica Turističkog ureda TZ Grada Slatine u skladu s odredbom članka 49. Statuta Turističke zajednice Grada Slatine, donosi sljedeću:

ODLUKU o provođenju pismenog testiranja te intervjua sa kandidatima po natječaju za zapošljavanje na radno mjesto pomoćnik direktora

(PDF dokument odluke preuzmite klikom OVDJE)

 

I.

Provođenje pismenog testiranja kandidata za radno mjesto:

  • Pomoćnik direktora – 1 izvršitelj,

u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Slatine, na neodređeno vrijeme, a koji su ispunili uvjete natječaja, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Turističke zajednice Grada Slatine dana 27.02.2019. godine, provest će se dana 25. ožujka 2019. godine, u 15.30 sati, u Maloj vijećnici Gradske uprave, na adresi Trg sv. Josipa 10, Slatina.

 

II.

Literatura za pismeno testiranje kandidata može se preuzeti na web stranici Turističke zajednice Grada Slatine, kako slijedi:

  1. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i podzakonski akti
  2. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
  3. Zakon o boravišnoj pristojbi

III.

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i pravovaljanu dokumentaciju po natječaju, neće biti pozvani na pismeno testiranje, niti intervju sa Povjerenstvom za provedbu natječaja.

IV.

Kandidati će biti telefonski pozvani da pristupe pismenom dijelu testiranju.

V.

O terminu održavanja usmenog dijela testiranja (intervjua) kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. Intervju će provesti članovi Povjerenstva za provedbu natječaja.

VI.

Sa izabranim kandidatom, Turistička zajednica Grada Slatine sklopiti će ugovor o radu za radno mjesto navedeno u natječaju.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči te na web stranici ustanove: www.tz-slatina.hr

 

Turistička zajednica Grada Slatine
Direktorica Turističkog ureda
Vanja Lazić, dipl. oec.

Skip to content