Od Slatine prema Voćinu nalazi se i Arboretum Lisičine koji se prostire na površini od približno 3 ha s bogatom kolekcijom različitih autohtonih i alohtonih vrsta.

Arboretum Lisičine smješten je sjeverozapadno od sela Lisičine, na prostoru koji je podijeljen na manje dijelove. Početak stvaranja Arboretuma datira od 1963. godine kada je inž. Đuro Jorgić kao student šumarstva, zasadio prve primjerke drveća na predjelu „Trešnjik“. Zasađene su vrste drveća i grmlja koje samoniklo rastu u okolici (breza, lipa, brijest, kalina i dr.)

Godine 1966. zasađeni su prvi primjerci četinarskih vrsta (zelena duglazija, obična smreka) Hortikulturni dio Arboretuma podijeljen je na deset polja prema konfiguraciji terena. Kod raspoređivanja pojedinih vrsta išlo se za tim da se iskoristi mikroreljef (ekspozicija, nagib, zasjena, vlažniji teren) koji čini jednu od glavnih komponenti samog lokaliteta Lisičine.

Stoga je Arboretum Lisičine značajno područje koje je spremno svojim posjetiteljima otkriti i pokazati gotovo sve tajne biljnoga svijeta.