Slika 1 – izletište Bunarić

3D model šireg područja oko izletišta Bunarić

1) Naša trenutna pozicija - izletište Bunarić; 2) Stanište strogo zaštićene zimske preslice (Equisetum hyemale); 3) Pašnjak djeteline i puzave rosulje (Trifolio-Agrostidetum stoloniferae); 4) skijalište Tominac; 5) Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli-Quercetum roboris); 6) Sastojina crne johe i drhtavog šaša (Carici brizoides-Alnetum glutinosae); 7) Kitnjakova šuma (Epimedio-Carpinetum betuli) na brežuljcima; 8) Stanište subendemične trolisne režuhe (Cardamine waldsteinii).

Izletiše Bunarić

Prirodna bogatstva Slatine teško je prebrojati. Jedna od njih su i brojni izvori koji, ovisno o godišnjem dobu, spuštajući se s obronaka Papuka prema ravnici stvaraju potoka i potočiće, ulijevaju se u veće potoke i kanale te nastavljaju put prema Dravi. Iz obzira prema prirodi, ili iz drugih, nama neznanih razloga, Slatinčani nisu posebno uređivali niti iskorištavali ove izvore, osim jednog kojeg su nazvali Bunarić. Bunarić je već desetljećima omiljeno izletište Slatinčana.

Smješten uz makadamsku cestu koja od Slatine vodi prema mjestu Golenić, Bunarić tijekom cijele godine izvire hladnu, svježu, čistu izvorsku vodu. Uz uređenu livadu pogodnom za sportske aktivnosti, na Bunariću se nalaze i dvije sjenice, manja ispod koje je pripremljeno vatrište te veća sa stolovima i klupama za druženja, izlete, roštiljade i proslave.

Odlučite li slobodan dan provesti u mirnom, prirodnom okruženju na Bunariću dođite dovoljno rano kako biste prvi zauzeli prostor jer se ovdje uvijek traži metar više.

 

>> Želite saznati više informacija o izletištu Bunarić?