Slika 1 – jezero Javorica

3D model jezera Javorice i okolnog krajolika

1) Šumarak crne johe, otvorena površina s biljkama vlažnih staništa te prostrana košanica u smjeru jezera; 2) Potočna dolina Javorice sa sastojinom crne johe i plohama običnog lopuha; 3) Strme padine sjeverne ekspozicije pod dominacijom bukve; 4) Prevladavaju prostrane kitnjakove šume; 5) U pozadini brda, nekoć nasad obične smreke, leži šuma crne johe, vlažni travnjak i bujna populacija običnog lopuha; 6) Rubni dio jezera s trskom, rogozima, žutim perunikama i šaševima raznih vrsta; 7) Očuvane livade grozdastog ovsika i trave krestac.

Jezero Javorica

Jedan od potoka koji obogaćuju prirodu Slatine je i Javorica. Nekada cijelim tokom neuređen danas se može pohvaliti uređenim dijelom korita koji prolazi kroz sam grad. Javorica donekle puni i istoimenu retenciju, umjetno jezero nastalo radi obrane od poplava, od kojeg nastavlja dalje svojim tokom puneći se viškom vode iz samog jezera.

Jezero Javorica prvotno je zamišljeno kao športsko-rekreacijski prostor, s uređenim kupalištem, tuševima, nekoliko ljetnih terasa, stazom i sjenicom, ali nažalost nikada kao takvo nije u potpunosti zaživjelo, iako je i dalje u planu uređenje šetnice i i drugih sadržaja za sport i rekreaciju uz i oko samog jezera.

Jezero Javorica danas je stanište raznolikog biljnog i životinjskog svijeta o čemu više možete pročitati ovdje.

>> Želite saznati više informacija o jezeru Javorica?