Turistički ured

Turistička zajednica grada Slatine ima svoj Turistički ured koji obavlja stručne i administrativne poslove Turističke zajednice.

Turistički ured smješten je na adresi Ante Kovačića 1, u repreznetativnoj zgradi nekadašnjeg Starog kotara koja kao rijedak spomenik arhitekture svjedoči o vrijednoj povijesti grada Slatine. Danas Turistički ured zapošljava dva djelatnika direktora i pomoćnika direktora.

Kontakt: