PARK PRIRODE PAPUK

Ružica grad

Dio istinskih vrijednosti Papuka pripada i kulturnoj i povijesnoj baštini na prostoru Parka  prirode. Čovjek je naseljavao Papuk od prapovijesnih razdoblja jer mu je ta planina pružala sklonište, bila izvor hrane i ogrjeva. Zbog toga je na Papuku i okolnim gorama iznimno veliki broj manjih ili većih srednjovjekovnih utvrda iz različitih razdoblja. Ti „stari gradovi“, kojih na Papuku ima sedam, osim što su povijesni spomenici, nerazdvojiva su sastavnica krajolika. Nedaleko od mjesta Orahovice najočuvaniji su i najljepši stari utvrđeni gradovi u Slavoniji.

Ružica grad jedan je od najvećih i najbolje očuvanih srednjovjekovnih plemićkih gradova u Hrvatskoj. Grad zauzima hrbat visine 378 m i rasprostire se na površini od 800m². zaštićen je kao spomenik kulture najviše kategorije. Srednjovjekovni grad Ružica, kakav danas vidimo, nastao je krajem 14. i početkom 15. st., a svoj je procvat doživio u vrijeme knezova Nikole i Lovre Iločkog – u vrijeme kasnog srednjeg vijeka, visoke gotike i renesanse. Ružica grad ide u red najznačajnijih  gradova-utvrda u srednjovjekovnom ugarskom kraljevstvu. U plodnoj dolini ispod Ružice grada nalaze se plemićka kurija izgrađene u 15.st. , koja je vlasnicima Ružice služila kao ladanjska palača ili gospodarska zgrada prostranog feudalnog posjeda. Nedaleko Ružice grada, na nešto povišenijem položaju nalaze se ostaci još jednog utvrđenog grada, u narodu nazvanog Stari grad. Istočno od Ružice grada smješten je manastir sv. Nikolaja iz 16.st., podignut na mjestu ranijeg pavlinskog samostana. Manastirska crkva, oslikana freskama iz 16.st., i izgrađena u stilu Moravske škole, jedan je od rijetkih primjera kasnobizantskih arhitektonskih utjecaja na tlu Hrvatske.

Iznad sela Slatinski Drenovac nalaze se i ostaci staroga drenovačkoga grada – Klaka. U blizini naselja Kamenskog Vučjaka utvrđeni je grad Kamengrad. A sjeverno od današnjeg naselja velike, na južnom završetku brda Lapjaka, ruševine su manjega tvrdoga grada – Veličkoga grada. U blizini je i razmjerno slabo sačuvan Stražemanski grad te Pogana gradina kod sela Doljanovaca.

Geološki spomenik prirode Rupnica

Rupnica je prvi geološki spomenik prirode u Hrvatskoj proglašen zaštićenim 1948. Zbog izvanredno rijetke morfološke pojave vulkanskih stijena – stupastog lučenja albitskog riolita. Stijene u Rupnici, prema mišljenju jedne skupine stručnjaka, nastale su prije 70 milijuna godina, što su pokazali uzorci stijene na kojima je izotopno određivana starost. Drugi geolozi drže da je vulkansko tijelo puno mlađe, nastalo uz procese evolucije panonskog bazena. Bez obzira na sve, Rupnica ostaje jedinstvena geološka pojava na hrvatskom području. Inače najljepši su svjetski primjeri takvih stupova na lokalitetima Giant´s Causeway, na sjeveru Irske i Vražji toranj sa 150 metarskim stupovima u Wyomingu, Sjedinjene Američke Države.